Renal expression and urinary excretion of liver-type fatty acid binding protein in cats with renal disease

4 de março de 2020

Masaaki Katayama, Keiichi Ohata, Tamako Miyazaki, Rieko Katayama,
Nobuko Wakamatsu, Misa Ohno, Tetsuro Yamashita, Tsuyoshi Oikawa,
Takeshi Sugaya, Masao Miyazaki

acute kidney injury, biomarker, chronic kidney disease, kidney, injuria renal aguda, doença renal crônica, biomarcadores, rins, gatos, felinos

Comentar este artigo

Você precisa estar logado para comentar os artigos.
Desenvolvido por logo-crowd